Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 

 

 

acasă

despre SLR

Proiect POS Mediu

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

2% pentru SLR

 

Imagini de iarnă surprinse în data de 18 noiembrie 2016 în Dealurile Clujului Est (Chidea, Chinteni și Fânațele Clujului, foto: Andrei Crișan)

.............................................................................................................................................................

Aspecte de la cursul de instruire a custozilor de arii naturale protejate în vederea emiterii ”avizelor de custode” desfășurat în perioada 9-11 noiembrie 2016 la Cluj-Napoca. Cursul a fost posibil printr-un proiect al ”Federației Coaliția Natura 2000 România” și al Asociației ProPark. Formatorii au fost Janos Mark Nagy (Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare) , Mihai Togor (Asociația Aqua Crisius Oradea) și consilierul juridic Carmen Bîrzan.

.............................................................................................................................................................

În data de 2 noiembrie 2016, Societatea Lepidopterologică Română a organizat o întâlnire cu toți factorii interesați de rezervația naturală Fânațele Clujului ”La Copârșaie”, în special crescătorii de animale din zonă, pentru prezentarea prevederilor cuprinse în Planul de Management și a Regulamentul sitului Dealurile Clujului de Est (prevederi specifice acestei arii naturale protejate, ex.: interzicerea pășunatului în nucleul rezervației).

Reprezentanții SLR au realizat demersuri pe lângă Primăria Cluj-Napoca astfel încât localnicii, proprietari de animale să aibă posibilitatea pe viitor să pășuneze (cu bovine) pe teritoriul cuprins în rezervație care a fost folosit în mod tradițional ca pășune (și care este prevăzut în actele normative în vigoare ca pășune). În acest fel s-au pus bazele unei cooperări viitoare între custode și localnici în vederea administrării eficiente a rezervației Fânațele Clujului ”La Copârșaie”.

.............................................................................................................................................................

În luna noiembrie 2016 reprezentanții Societății Lepidopterologice Române au montat un panou informativ privind rezervația Fânațele Clujului ”La Copârșaie” lângă podul peste Valea Caldă, strada Valea Fânațelor, Cluj-Napoca.

.............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română, în calitatea de custode al sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est, dorește să mulțumească voluntarilor din Germania (Jan, Bea, Georg și Oliver) și colegilor lor din România (Vasile, Alexandra, Emilia, și Laszlo) care în perioada 2-3 septembrie 2016 au cosit și au adunat vegetația de pe câteva mii de metri pătrați de fânețe în extravilanul localității Luna de Jos, com. Dăbâca. Prin aceste activități tradiționale se mențin pajistile valoroase pentru specii protejate la nivel european, inclusiv pentru fluturii albaștri din genul Maculinea.

Organizatorii acestei activități sunt Asociația Mozaic (www.mozaic-romania.org) si Asociația Pentru Conservarea Naturii și Ecologia Peisajului (NaLa) din Bonn (www.nala-ev.de). Sursa pozelor: Jan Dirk Schierloh.

............................................................................................................................................................

Aproximativ 30 de specialiști din 8 țări europene au vizitat localitatea Vultureni și Chidea în data de 24 august 2016. Scopul principal al vizitei a fost examinarea unei parcele experimantale, în situl Natura 2000 Dealurile Clujului Est, în cadrul proiectului european STACCATO.

Cu această ocazie, oaspeții au fost întâmpinați de d-l Primar ing. Eugen Mureșan, au vizitat Centrul de Informare Turistică (proaspat echipat cu materiale informative referitoare la situl Dealurile Clujului Est pregatite si furnizate de catre Societatea Lepidopterologica Romana) și au vizitat câteva biserici monument istoric din localitatea Chidea.

Mai multe informații privind pot fi găsite în presă sau pe pagina de facebook a Centrului de Informare Turistică din Vultureni.

Mai multe detalii pe pagina evenimente

............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor factorilor interesați o bază de date privind suprafețele de arii naturale protejate din România la nivel de UAT

Materialul de față prezintă situația suprafețelor ariior naturale protejate (în ha) așa cum sunt prezentate pe pagina oficială de internet a autorității publice centrale privind protecția mediului (www.mmediu.ro), în raport cu limitele unităților administrativ teritoriale ale României așa cum au fost publicate de ANCPI (http://geoportal.ancpi.ro) în luna iunie 2016. Nu include zona de litoral și platforma continentală a Mării Negre. Materialul a fost realizat de Societatea Lepidopterologică Română, (autor & analiză GIS: Andrei Crișan). Abrevieri: UAT=Unitate Administrativ Teritorială, ANP=Arii Naturale Protejate, ha=hectare.

 

Baza de date EXCEL
(4.3 MB),
include 2 foi de calcul:
ANP - pe categorii
ANP - total
Baza de date PDF
(475 KB):
ANP - pe categorii
Baza de date PDF
(224 KB):
ANP - total

Publicăm o parte din hărțile care pot fi generate pe baza informațiilor conținute în baza de date de mai sus.

............................................................................................................................................................

În cadrul celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Entomologie (23 aprilie 2016, Cluj-Napoca) au fost discutate următoarele:

- Suplimentarea colectivului editorial al revistei Entomologica Romanica și intensificarea activității publicistice (responsabil prof. dr. László Rákosy).

- Organizarea ”Zilei Biodiversității” la Arcalia (responsabil Dorel Ruști).

- Emiterea unor legitimații noi pentru membrii SLR (responsabil Cristian Sitar).

- Revizuirea și completarea Catalogului Lepidopterelor României - termen de realizare 2020 (responsabil prof. dr. LászlóRákosy). În acest sens este nevoie de centralizarea bazelor de date privind distribuția lepidopterelor de pe teritoriul României de la toți experții lepidopterologi care doresc să se implice în acest proiect.

- Pregătirea materialelor pentru o lucrare privind biografia lepidopterologilor din România (responsabil prof. dr. LászlóRákosy).

- Continuarea activităților privind custodia sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est (responsabil prof. dr. László Rákosy, Andrei Crișan, Csaba Vizauer, Cristina Craioveanu).

............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română propune un sondaj pentru desemnarea ”insectei anului 2017” - cu scopul promovării entomologiei și sensibilizarea opiniei publice față de mirifica lume a insectelor.

Insecta care va câștiga cel mai mare număr de voturi până la sfârșitul lunii octombrie 2016 va fi desemnată în mod simbolic insecta anului 2017 și pe parcursul anului viitor va beneficia de o mediatizare intensă prin toate mijloacele de comunicare disponibile. Cele 6 insecte din chestionar au fost propuse în cadrul celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Entomologie (23 aprilie 2016, Cluj-Napoca).

Votează insecta anului 2017 și invită și prietenii tăi să propună insecta preferată!

............................................................................................................................................................

Societatea Lepidopterologică Română pune la dispoziția tuturor factorilor interesați Planul de Management și Regulamentului sitului Natura 2000 Dealurile Clujului Est

 

Plan de Management Integrat (13.9 MB), aprobat prin Ordinul MMAP nr. 1208/29.06.2016
..............................................................................................................................................................

Cum poţi deveni membru al Societăţii Lepidopterologice Române?

În conformitate cu prevederile statutului societăţii, poate deveni membru SLR orice persoană fizică din ţară sau străinătate cu preocupări în lepidopterologie sau interesată de natură.
În acest sens trebuie trimisă o solicitare scrisă adresată Consiliului Societăţii care hotărăşte prin vot acceptarea sau respingerea cererii. Solicitarea poate fi trimisă prin poştă la adresa str. Clinicilor, nr. 5-7, Facultatea de Biologie şi Geologie (în atenţia d-lui prof. dr. Laszlo RAKOSY), sau prin e-mail (semnată şi scanată) la adresele laszlo.rakosy@ubbcluj.ro şi andrei.crel@gmail.com.
Vârsta minimă este de 14 ani. Cuantumul cotizaţiei este de 35 lei.
Pentru elevi şi studenţi se percepe 1/2 din cotizaţia stabilită.

..............................................................................................................................................................

Suntem bucuroşi că prinţului Charles de Wales i-a plăcut cartea
Fluturii diurni din România. Cunoaştere, protecţie, conservare (autor prof. dr. László Rákosy).

 
Mai multe detalii despre carte, inclusiv modalitatea de procurare, găsiţi pe pagina de publicaţii.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate