Universitatea "Babeş-Bolyai"

Buletin de Informare Entomologică

Entomologica Romanica

Contact

 
 

 

 

acasă

despre SLR

evenimente

publicaţii

CUSTODIE

resurse utile

 

Societatea Lepidopterologică Romana (SLR) este o organizaţie profesional-ştiinţifică, nonprofit care reuneşte lepidopterologi, precum şi alte persoane interesate în cunoaşterea, cercetarea şi ocrotirea lepidopterelor (105 membri in anul 2012).

 

Societatea a fost înfiinţată în anul 1990.

 

SLR este organizaţie cu caracter naţional care organizează anual, la Cluj în luna aprilie întâlnirea entomologilor din România, precum şi activităţi pe teren în zone mai puţin studiate.

 

SLR a înfiinţat prima rezervaţie ştiinţifică nonguvernamentală din România şi a contribuit la elaborarea documentaţiei ştiinţifice pentru alte arii naturale protejate (ex.: situl Natura 2000 ROSCI0295 Dealurile Clujului Est).

 

SLR a organizat în 2007 al XX-lea Simpozion European de Entomofaunistică (130 de participanţi din străinătate),
iar în 2009 al XlV-lea Simpozion European de Lepidopterologie (peste 150 de participanţi din străinătate).

 

Prin eforturile specialiştilor SLR a fost instituită măsura de agro-mediu 6: Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea spp.).
 

SLR este partener al Butterfly Conservation Europe.

 

Dintre proiectele derulate de SLR în calitate de beneficiar amintim:

„Educație ecologică și ghid de ecoturism în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est”, finalizat prin identificarea a 9 trasee ecoturistice (pentru drumeție/cicloturism) în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est şi publicarea a 2 materiale de promovare a sitului DCE Ghid de ecoturism în situl Natura 2000 Dealurile Clujului de Est/Ecotourism Routes in the Natura 2000 Site “Eastern Cluj Hills” în limba română și engleză, respectiv Dealurile Clujului de Est - ALBUM în limbile română, engleză, germană, maghiară și franceză (valoare 138.853,14 lei, finanțator PNDR/FEADR, prin Gal Someș Transilvan).
„Elaborarea planului de management integrat pentru situl de importanţă comunitară ROSCI0295 - Dealurile Clujului Est” - finalizat prin aprobarea Planului de Management de către ministrul mediului, apelor și pădurilor prin Ordinul nr. 1208/29.06.2016 (valoare 1.349.497,00 Lei, finanțator PNDR/FEDR).
„Awareness for conservation of Eriogaster catax in Cluj county, Romania, a IUCN Data Deficient Species” – finalizat (valoare 3000$, finanțator ”Mohamed bin Zayed Species”, mai multe detalii aici).
„Rimetea - model pentru dezvoltare durabila prin ecoturism si protectia mediului" finalizat prin organizarea unii târg de produse autohtone în localitatea Rimetea cu participare internaţionala şi puternică mediatizare şi editarea broşurii trilingve: „Rimetea - natură şi cultură" (valoare 16.600,00 lei, finanțator „Fundaţia pentru parteneriat").
„Dealul cu fluturi de la Viişoara" finalizat prin constituirea rezervaţiei şi a publicaţiei „Dealul cu fluturi de la Viişoara" (10.000,00 lei, finanțator „Fundaţia pentru parteneriat")
 

Preşedintele SLR este Prof. dr. dr. h.c. László Rákosy.

 

 

© Societatea Lepidopterologica Romana 2013 | Toate drepturile rezervate